Ayak-Ayak Bileği

AYAK ANATOMİSİ

AYAK AĞRISI

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI

 

AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI

AYAK BİLEĞİNDEKİ OSTEOARTRİT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AŞİL TENDONU

DOĞUŞTAN ÇARPIK AYAK YANİ PES EKİNO VARUS (PEV)

 

 

 

 

 

 

 

 

HALLUKS VALGUS  =  AYAK BAŞPARMAĞINDA ÇIKINTI

TOPUK AĞRISI

AYAK BASPARMAĞINDA UYGULANAN CERRAHİLER

AYAK VE AYAK BİLEĞİNİN STRES (GERİLİM) KIRIKLARI

AYAK VE ÖN AYAK KIRIKLARI

DİYABETİK AYAK

POSTERİOR TİBİAL TENDON DİSFONKSİYONU

TIRNAK BATMASI

ÇOCUK VE ERİŞKİNLERDE DÜZ TABANLIK

CLUB FOOT DEFORMİTESİ

ÇEKİÇ PARMAK

BUNYON NEDİR

AYAKKABI ALIRKEN TAVSİYELERPDF Yazdır e-Posta

AYAK ANATOMİSİ

Ayak bileği üst üste iki eklem bulunan karmaşık bir yapıdır. Gerçek ayak bileği eklemi, tibianın dış ve üstten, fibulanın dıştan oluşturdukları yatakla talusun yuvarlak tavanı arasındaki eklemdir. Kısacası üstte bacak iki kemiğiyle altta ayak bileği kemiklerinin en üstte olanı arasındaki eklemdir.  Ayak bileğinin yukarı ve aşağı hareketlerine izin verir.


Eklemlerden altta olan ikincisi topuk kemiği (kalkaneus) ile talus kemiği arasındaki subtalar eklemdir. Hareketi son derece kısıtlıdır ve ayağın yanlara hareketine izin verir.

Eklem içi tüm kemik yüzeyler eklem kıkırdağı ile kaplıdır. Bağlar ayak bileğini sabitler, burkulma vs gibi durumlarda ayağın dönmesini engeller.
Dış yan bağlar ayak bileğinin dış yanında bulunarak bileğin içe doğru hareketini engeller. Anterior talofibuler bağ fibula ile talusu  birbirine bağlar ve dış bağların en sık yaralanan bağıdır. İç yan bağlar (deltoid bağ) iç kısımda bulunur ve ayak bileğinin dışa dönmesini engeller. Ayrıca eklem seviyesinin hemen üzerinde tibia ile fibula syndesmos denilen bir bağla bağlıdır ve bu bağ yüklenme sırasında iki kemiğin birbirinden açılmasını engeller. Ayak bileği cerrahisinde tedavisi çok önemli bağlardandır.

Ayak bileğinin 4 yanı boyunca uzanan tendonlar bileğin sabit kalmasına yardımcı olurken, kaslarıyla ayak bileği hareketlerini yönetirler.

 

 
PDF Yazdır e-Posta

AYAK AĞRISI

Ayak ağrısı, ayak tarağında yani ayak kavsiniz ile ayak parmaklarınız arasında kalan bölgede olan ağrı olup genellikle metatarsalji olarak adlandırılır. Ağrı, çoğunlukla ayağın orta kısmında bir veya daha çok kemiğin merkezinde toplanır.


Ayak Ağrısına Neden Olan Etkenler
:

Kallus Oluşumu:
Kimi zaman ayak ağrısına, ayağın tabanının üzerinde şekillenen ve kemiğin üzerine yapılan aşırı bir basınca karşı bir cevap olarak, derinin geliştirdiği bir sertlik neden olabilir. Normal olarak bu sertlik (kallus) ağrılı değildir, fakat gelişmenin devam etmesi, basıncı arttırabilir ve sonunda yürümede güçlük ortaya çıkar.

Ayakkabı Şekli:
Giyilmeye elverişli olmayan çok dar veya çok gevşek ayakkabılar ayak ağrısına neden olabilirler. Dar ayakkabılar ayağı sıkıştırırlar ve basınç artar; gevşek ayakkabılar ayağın ayakkabıdan kaymasına ve sürtünmeden ötürü ayakkabının ayağı tahrişine neden olurlar.

Bağ yırtılması veya eklem iltihabı:
Ayağın alt tarafındaki ağrı, ligamentin yırtılması veya eklemin inflamasyonu sonucu olabilir. Ortopedi cerrahınız eklemin stabilitesi hakkında basit testlerle fikir edinebilir.

Ayak Ağrısında Tedavisi

 • Ayakkabı içine uygun bir tabanlık ayağa binen stresi absorbe edebilir.
 • Uygun ayakkabı satın almak bazen problemin çözümünde oldukça yardımcı olur. Örneğin topuklu ayakkabı kullanımı ayağınızdaki ağrıların nedeni olabilir.
 • Ayaklarınızı iyice ıslatarak ayak tabanındaki sertlikleri yumuşatmak ve sonra ölü deriyi bir sünger taşıyla veya topuk törpüsüyle ile çıkartmak, basıncı azaltmada kolaylık sağlayacaktır.
 • Bunlar dışında seyrek olarak kemik çıkıntısını veya deformiteyi düzeltmek için ameliyata ihtiyaç olabilir.
 
PDF Yazdır e-Posta

AYAK BİLEĞİ BURKULMASI


Tanımlama

Ayak bileği burkulması, spor yaparken ve fiziksel fitness aktiviteleri esnasında olabilirken, düz olmayan bir zeminde veya aşağıya doğru adım attığınızda da basit olarak meydana gelebilir.


Ayak bileği bağları, ayak bileği kemiklerini ve eklemlerini belli bir pozisyon içinde tutar. Ayak bileği eklemini, özellikle ayağın kıvrılma, dönme ve yuvarlanma gibi anormal hareketlerinde koruyucu özellikte olan ligamentlerin elastik bir yapısı vardır. Ligamentler çoğunlukla kendi sınırları içersinde gerilirler ve sonra normal pozisyonlarına geri dönerler. Bir ligament sınırlarının üzerinde gerilmeye zorlandığında burkulma oluşur. Şiddetli bir burkulma elastik liflerin tam yırtılmasına sebep olur.


Burkulma nasıl oluşur ?


Ayağınız düzgün olmayan bir yüzeye bastığında, adımlamanın normal gücünün dışında ayak bileğinizi burkabilirsiniz. Bu, ligamentlerin anormal bir pozisyonda kendi normal sahalarının dışında gerilmelerine neden olur. Böylece ayak bileğinde normal hareket sınırlarının dışında bir hareket oluşur.


Ayak bileği burkulması sonrası ayak bileğinde;

 • Ağırlık verirken ayak bileğinde ağrı ve üzerine basamama
 • Ayak bileğinde şişlik
 • Ayak bileğinde ağrı
 • Kızarıklık, birkaç gün sonra morarma
 • Dokununca hassasiyet oluşur


İncinme mekanizmaları


Ayağınızda, ayak bileğine ilişkin, şiddetli bir içe veya dışa dönme varsa buna neden olan kuvvetler, ligamentlerin normal uzunluklarının dışında gerilmelerine neden olur. Hatta kuvvet çok güçlüyse, ligamentler yırtılabilir. Ayağınız düz olmayan bir zemine bastığında, dengenizi kaybedebilirsiniz. Düşebilirsiniz ve o ayak üzerinde duramayabilirsiniz. Ayak bileğinin yumuşak dokularına aşırı bir kuvvet uygulandığında bir ses duyabilirsiniz. Bu da ağrı ve şişme ile sonuçlanır.


Burkulmanın sınıflaması aşağıdaki gibidir:

 • 1. Derece burkulma: Küçük bir burkulma ve ligament liflerinde(fibriller) hafif hasar gözlenir.Ağırlık verilmez, eklemi sabitlemek için alçı atele alınır.
 • 2. Derece burkulma: Ligamentin kısmi (parsiyel) yırtılması. Eğer ayak bileği eklemi muayene edilirse veya belirli yollarla hareket ettirilirse, ayak bileği ekleminde anormal gevşemeler (laksite) olduğu görülür. Aircuff kullanılır.
 • 3. Derece burkulma: Ligamentin tam (komple) yırtığı. Eğer muayene eden, ayak bileği eklemini belirli hareketler içinde çeker veya iterse, çok büyük bir instabilite (değişkenlik) oluşur. Fizik tedavi sonrası muhtemelen cerrahi bağ tamiri yapılır.

Teşhis

Doktorunuz ayak bileğinizde veya ayağınızda kırık kemik olup olmadığından emin olmak için röntgen grafilerinizi isteyebilir. Kırık bir kemiğin, ağrı ve şişme gibi benzer belirtileri olabilir.

Eğer kırık bir kemik yoksa doktorunuz; şişme, ağrı ve hassasiyetin miktarına göre, ayak bileği burkulmanızın derecesini söyleyebilecektir.

Fizik muayene esansında ağrı olabilir. Doktor hangi ligamentin ağrıdığını veya ayrıldığını görebilmek için ayak bileğinizi çeşitli pozisyonlarda hareket ettirebilir. Ligamentte total bir yırtık varsa, başlangıç evresi geçtikten sonra ayak bileği değişken bir hale gelebilir (instabilite). İnstabilite oluşmuşsa, ayak bileği eklemi yüzeyinde hasar meydana getirmiş olabilir.


Doktorunuz, ligamentlerin çok ciddi yaralanmasından, eklem yüzeyinin incinmesinden, küçük bir kemik parçasından veya diğer problemlerden şüphelenirse MRI (manyetik rezonans görüntüleme) taraması isteyebilir. MRI teşhisin doğruluğunu kanıtlar.


Semptomlar


Ağrı, ligamentin gerilmesinin ve yırtılmanın miktarına bağlıdır. Ligamentte tam yırtılma oluştuğunda ve ayak bileği ekleminin tam çıkığında ( komple dislokasyon) ayak bileğinde instabilite (değişkenlik) oluşur.


Tedavi seçenekleri


Ağrı ve şişmeden dolayı yürüme zor olabilir. Eğer yürüme, ağrıya neden oluyorsa, koltuk değneklerine ihtiyacınız olabilir. Çoğunlukla şişme ve ağrı, iki ila üç günde sona erer. İncinmenin derecesine bağlı olarak, doktor, size alçı botları veya şişme atelleri gibi çıkartılabilen plastik cihazlar kullanmanızı söyleyebilir.

Ayak bileği burkulmalarında iyileşmeyi sağlamak için sadece bir döneme ihtiyaç vardır. İyileşme süreci, yaklaşık dört ila altı hafta alır. Doktor, sertlikleri önlemek için erken iyileşme sürecinde, egzersizler önerebilir. Hareket, pozisyonu ve ayak bileği hareketini hissedebilmeye yardımcı olabilir. Bazen tam bir ligament yırtığı, eğer uygun olarak immobilize edilirse yani sabitlenebilirse, cerrahi onarım olmaksızın iyileşebilir.

1. Derecede burkulmada
,

 • Ayak bileğinizi üzerine basmadan dinlendirin.
 • Acilen buz uygulamalısınız. Buz, şişliği indirecektir. Günde 20-30 dakika süreyle üç ile dört defa uygulanabilir. Sarma ile birlikte buz uygulaması şişliği, ağrıyı ve disfonksiyonu azaltır.
 • Bandajlarla veya incinmiş ayak bileğini sarın
 • 48 saat süreyle ayağınızı kalp seviyenizin üzerinde tutun.

2. Derece burkulma için meselenin ana noktaları olarak yukarıdaki yöntemler kullanılabilir. Bu uygulamanın süresini iyileşme oluşuncaya kadar uzatın. Doktorunuz da, ayak bileğinizi immobilize etmek yani hareketsiz bırakmak için cihaz veya atel kullanabilir.

3. Derece burkulmada
bütün bunlara ilaveten sürekli immobilizasyon olabilir. Ameliyat nadiren gereklidir. Kısa bacak alçısı veya 2-3 hafta alçı atel kullanılabilir.

Ağrı ve şişliği azaltmak ve kronik ayak bileği problemlerini önlemek için rehabilitasyon programı başlanır. İlk başta, rehabilitasyon egzersizleri, bir direnç olmaksızın aktif hareket silsilesini veya ayak bileğinin kontrol edilen hareketleri kapsar. Su egzersizleri; yere basmaya dayalı, ayak parmağını yükseltmek gibi fevkalade ağrılı kuvvetlendirme egzersizlerinde kullanılabilir.Alt ekstremite egzersizleri veya dayanıklılık aktiviteleri ,tolere edildiği takdirde ilave edilebilir. Vücut dokularında stimülasyonun algılanması eğitimi çok önemlidir. Zayıf algılama ayak bileği burkulmasının ve instabil ayak bileğinin tekrardan oluşmasına neden olabilir. Önce ağrıdan kurtulmalısınız, sonra çeviklik alıştırmaları ilave edilebilir. Amaç, kuvveti ve hareket silsilesini zamanla gelişen bir denge içersinde arttırmaktır.  Ultrason ve elektriksel stimülasyona da ihtiyaç olduğunda başvurluabilir. Ağrı ve şişlik için buz torbası kullanılabilir.

Ayak burkulmaları üç evre içersinde iyileşirler:

 • Birinci evre; istirahat, ayak bileğini korumayı ve şişliği azaltmayı ihtiva eder (bir hafta).
 • İkinci evre; hareket silsilesini, kuvvet ve esnekliği eski haline getirmeyi ihtiva eder.
 • Üçüncü evre; ayak bileğini dönmesini ve kıvrılmasını gerektirmeyen, bakım egzersizleri gibi aktivitelere geri dönmeyi ihtiva eder. Bu durum, daha sonra da keskin, ani ve sert dönüşleri gerektiren tenis, basketbol ve futbol gibi aktivitelere haftalar veya aylar boyunca geri dönmemek şeklinde devam etmelidir.

İlaç tedavisi: Steroid içermeyen antiinflamatuar ilaçlar, ağrı ve inflamasyonu kontrol etmede kullanılabilirler. (NSAIDs)
Uzun zaman alan tedavi sonuçları:
Eğer bir ayak burkulması tanımlanmazsa ve gereken dikkat ve bakımla tedavi edilmezse, ağrı ve instabilite problemleriyle neticelenebilir.

Risk Faktörleri/Önleme

Ayak burkulmalarını önlemenin en iyi yolu; iyi kuvvet, kas balansı ve esnekliğini sürdürebilmektir.

 • Egzersizleri ve güçlü aktiviteleri yapmadan önce ısınma hareketleri yapın
 • Yürüyüşte, koşmada veya çalıştığınız yüzeylerin eğim ve şeklini göz önünde tutun.
 • Ayak bileğini içine alan iyi ayakkabılar giyin.
 • Yorulma, ağrı hissetme gibi durumlarda dikkatli olun.


Tedavi seçenekleri: Cerrahi


Ayak bileğinin cerrahi tedavileri, enderdir. Ameliyat, incinmelerde ve cerrahi olmayan tedavilere ve aylar süren rehabilitasyona cevap alınmadığında, ısrar eden instabilite için düşünülür.İki


Artroskopi:
Cerrah,eklemin içine bakarak kemikte veya kıkırdakta her hangi bir parça veya eklem içinde yakalanmış bir ligament parçasının kaybı olup olmadığına bakar.

Rekonstrüksiyon: Bir cerrah, yırtılmış ligamenti ilmik veya sütur (dikiş) ile dikerek veya ayakta bulunan diğer tendon ve/veya ligamentleri kullanarak ayak bileği etrafındaki hasar görmüş ligamentleri tamir eder. Kapalı yani artroskopik olarak bu işlem yapılabilir.

Rehabilitasyon

Ameliyattan sonra rehabilitasyon epey zaman alır. İyileşmek için tahmin ettiğiniz zamanını uzunluğu yaralanmanın üzerinden ne kadar zaman geçtiğine ve uygulanmış ameliyatın şekli ve miktarına bağlıdır. Rehabilitasyon süresi haftalar ve ayları alabilir
.

 
PDF Yazdır e-Posta

AYAK BİLEĞİ KIRIKLARI

Kırık bir ayak bileği kemiği, bir veya daha fazla kemiğin kırılmasını kapsayabildiği gibi çevredeki bağ dokusunun (ligamentin) incinmesine de neden olabilmektedir.


Ayak bileğinim anatomisi


Ayak bileğinin tepesi üç kemikten oluşur:

 • İncik kemiği (tibia),
 • Alt bacağın diğer kemiği olan kaval kemiği (fibula),
 • Ayak bileği kemiği (talus).

Ayak kemikleri, ayak bileği ekleminin tepesi etrafında bir kepçe içine oturmuş biçimde dururlar. Bu durum, ayağın aşağı ve yukarı bükülmesine izin verir. Ayak bileği ekleminin sağ alt kısmında, ayak bileği kemiklerini topuk kemiğine (kalkaneus) bağlayan başka bir eklem de subtalar eklemdir. Eklem, ayağın bir sağa sola sallanmasına olanak tanır. Fibröz dokudan oluşan üç ligament, kemikleri bağlar ve her iki eklemin stabilitesini sağlar. Ayak bileğinin her iki tarafında, hissettiğiniz yuvarlak çıkıntılar, alt bacağın kemiklerinin en son bitim noktalarıdır. Ayak bileğinin dış kısmında olan çıkıntı (lateral malleol), kaval kemiğinin (fibulanın) parçasıdır; ayak bileğinin iç tarafındaki, daha küçük olan çıkıntı (medial malleol) ise incik kemiğinin (tibianın) parçasıdır.

Kırık Belirtileri


Düşme, bir trafik kazası veya ayak bileğinin diğer travmaların sonucu olarak ayak bileği eklemini oluşturan, üç kemikten herhangi birisi kırılabilir. Şiddetli bir ayak bileği burkulması, kırık ayak bileğinin belirtilerini maskeler, bu nedenle her ayak bileği incinmesinde, ayak bileği, bir doktor tarafından muayene edilmelidir.

 • Şiddetli ağrı,
 • Şişme,
 • Morarma,
 • Dokunmayla hassasiyet,
 • Ayağı üzerine basamama,
 • Kırık olduğu kadar, özellikle eklemin dislokasyonu (kemiğin yerinden çıkması) varsa, ayak bileğinde şekil bozukluğu.

Gibi belirtiler ayak bileğinde kırığa işaret edebilir. Kırık ayak bileğinde, ligamentler de tahrip olabilir. Doktorunuz, kırığın tam yerleşimini bulmak için, röntgen filmlerinizi isteyecektir. Bazen bilgisayarlı tomografi (CT) taraması veya kemik taraması da gerekebilir.

Tedavi ve Rehabilitasyon

Eğer kırık stabil yani ayrılmamış ise (ligament hasarı veya eklem ölümü yoksa), bacak alçısı veya destek cihazı ile tedavi edilebilir. Sonunda, kırık ayak bileğinin iyileşmesi altı hafta sürer ve daha önceki rekabet eden seviyelerdeki, spor yapmaya dönmeniz bir çok ayınızı alabilir. Doktorunuz, muhtemelen iyileşme süresince, ayak bileğinizdeki değişiklikleri veya kemiklerde değişikliğe neden olan basınçlardan, emin olmak için röntgenlerinizi isteyecektir.

Eğer ligamentler de yırtılmışsa veya kırık, ayrılmış bir kıırıksa kemiklerin düzgün bir şekilde iyileşmesi için kemikleri beraberce sabitleyen bir ameliyat gerekebilir. Cerrah, kemikleri yerinde tutmak için, bir plak, metal veya absorbe edilebilen vidalar, teller veya gerilim bantları kullanabilir. Hareket sahası egzersizleri önemlidir, fakat ayağın üzerine yük bindirmemek belirlenen süreye kadar ayağın üstüne basmamak daha önemlidir.
Ayak bileği kırılan bir çocuk, iki yıldan daha fazla bir süreyle, düzenli olarak, deformite veya eşit olmayan ayak uzunluğu gelişmeksizin, büyümenin düzgün ilerlediğinden emin olmak için kontrol altında bulundurulmalıdır.

TALUS KIRIĞI

Talus, topuk kemiği (kalkaneus) ile alt bacağın iki büyük kemiği olan tibia ve fibula arasında yer alan küçük bir kemiktir. Talusun ayak kemikleri ile karşılaştığı yerde düz olmayan yerlerde yürümede çok önemli olan subtalar eklemi oluşturur. Talus, ayak, bacak ve vücut arasında, ağırlık ve basınçların, ayak bileği ekleminin ortasına transferinde, yardımcı olan çok önemli bir bağlayıcı kemiktir.


Çoğu talus yaralanmaları motorlu araç kazalarından sonuçlandığı halde, yüksekten düşme de talusu yaralayabilir. Bu yaralanmalar sıklıkla, alt bacak yaralanmalarıyla birliktedir.


Belirtiler ve Semptomlar


Talar kırıklarda en çok görülen belirtiler:

 • Ayağa ağırlık vermede güçlük
 • Akut ağrı
 • Önemli miktarda şişme ve hassasiyet

Deriden dışarıya çıkan talar kırıklarda (açık kırık) enfeksiyon riski artar. Snowboard yapan kayak sporcuları yaralanmalarında, ayak bileğinin burkulmasıyla oluşan, ayak bileğinin dış tarafının hassasiyeti ve aşırı morarmasından ötürü yanlışlıkla talar kırıklarla karıştırılabilir.

Teşhis


Doktorunuz ayağınızı manuel olarak muayene ederek ve yaralanmanın nasıl olduğunu tarif etmenizi isteyecektir. Ayak ve ayak bileğinizin röntgen grafilerini çektirecektir. Bazı vakalarda bilgisayarlı tomografi (CT) taramasına ihtiyaç olabilir. Bu tetkikler kırığın tam yerini gösterecektir. Bu testler aynı zamanda kemiklerin hala, düzenli bir şekilde, yerinde olduğunu (nondeplese kırık) veya yerinden dışarıya çıktığını ( deplese kırık) gösterecektir. Kemiğin ufacık bir parçasının ayrılmasında, parçanın çıkartılması gerektiğinden kırık tanımlanmalıdır.

Doktorunuz, herhangi bir hasar olmadığını garantiye almak için ayağın sinirlerinin fonksiyonlarını kontrol edecektir. Aynı zamanda, parmaklara akan kanın yeterli miktarda gittiğinden ve ayak kasları içinde basınç oluşmadığından (kompartıman sendromu) emin olmak isteyecektir.

Tedavi


Tedavi edilmeden bırakılan veya doğru dürüst iyileşmeyen talar kırık, ilerde size problem yaratacaktır. Ayak fonksiyonlarınız zayıflamış olacak, artritiniz veya sürekli ağrınız gelişecek veya kemik çökmesi oluşabilecektir.


Talar eklem kırıklarında; ayak parmağından, baldırın üst kısmına kadar ayak ve bacağın etrafını saran, iyi doldurulmuş bir atel uygulanmalıdır.Ayağınızı, kalp seviyesinin üzerinde olacak şekilde kaldırın ve her saat başı 20 dakika süreyle veya doktoru görünceye kadar buz uygulayın. Ayağın üzerine kesinlikle hiçbir yük bindirmeyin.


Nadir vakalarda, eğer rontgen filmleri, kemiklerin yerinden oynamadığını ve kemik sıralanmasının bozulmadığını gösterirse, talar kırık; ameliyat olmaksızın tedavi edilebilir. Kırığınızın tedavisi için, altı ile sekiz hafta süreyle ayak ve bacağınız alçıya alınacaktır. Bu süre esnasında, ayağınızın üzerine basmamalısınız. Sonradan, doktorunuz size, hareket silsilesinin yeniden düzeltilmesi ve ayağınızla ayak bileğinizin kuvvetlenmesi için bazı egzersizler verecektir. Çoğu talus kırıkları, geç komplikasyonları en aza indirgemek için cerrahi gerektirir. Ortopedistiniz, kemikleri kendi yerlerine dizecek ve parçaları bir arada tutabilmek için metal vidalar kullanacaktır. Kemikten ufak parçalar ayrılmışsa bu kopan parçaların çıkartılması ve eklemin yapısal bütünlüğünün yeniden eski haline getirilmesi için kemik greftlerinin kullanımı gerekebilecektir.


Ameliyattan sonra, ayağınız altı ile sekiz haftalık bir süre için alçıya alınacak ve üç ayın sonuna kadar ayağınızın üzerine basmayacaksınız. Kemikler iyileşmeye başlayınca, ortopedistiniz kemiğe geri dönen kan miktarını görmek için Manyetik Rezonans(MRI) isteyebilir. Eğer kan sağlanması bozulduysa kemik dokusu ölebilir ve Avasküler Nekroz veya Osteonekroz diye tanımlanan durum ortaya çıkacaktır. Bu durum kemiğin çökmesine neden olur. Kemiğin iyileşmesi düzgün olsa bile, yıllar sonra siz hala artritlerle yaşıyor olabilirsiniz. Çoğu talus kemiğinin üzeri, kemiklerin diğer herbirine karşı düz olarak hareket etmesine olanak sağlayan, eklem kıkırdağıyla kaplıdır. Eğer kıkırdak tahrip edilirse, kemikler, karşısındaki her bir kemiğe sürteceğinden; ağrı ve sertlikler oluşacaktır. Artritlerin tedavileri; aktivite değişiklikleri, ayak bileği-ayak ortozları, eklem kaynaşması, kemik greftleme ve ayak bileği eklemini değiştirmeyi içerir.

TOPUK KIRIKLARI

Topuk kemiğinin (kalkaneus) kırılması kolay değildir. Çünkü şiddetli motorlu araç kazalarında veya yüksekten düşmede olduğu gibi, oldukça fazla güç gerektirmekle birlikte, özellikle arka taraf yaralanmaları gibi diğer yaralanmalarda da topuk kırıkları oluşabilir.


Belirtiler ve Semptomlar

 • Ayağa ağırlık vermede güçlük
 • Ağrı

Ağrı, özellikle, ayağınızın üzerine bastığınızda topuk dokusu içinde odaklanabilir. Veya ayak bileğinin dış tarafının üzerine, aşağı bacak kemiklerinden olan fibulanın tam aşağısına lokalize olabilir. Ayağınız şişlik de gelişebilir. Hemen ortopedistinize başvurun, çünkü kemik uygun olmayan bir şekilde iyileşirse, ileride ciddi problemler oluşabilir.

Bir Topuk Kırığının Teşhisi


Doktorunuz, ağrı ve hassasiyetin olduğu bölgeyi tam olarak saptayacaktır. Ayrıca ayak bileği bölgelerinin röntgenleri çekilecektir. Buna ek olarak bazen bilgisayarlı tomografi (CT) taraması da gerekebilir. Aynı zamanda topuğun arka kısmında ağrı çekiyorsanız doktorunuz kırık olup olmadığını anlamak için, alt bacak röntgeni de isteyebilir.


Ayağa duyu ve hareket getiren sinirler, topuk kemiğinin çok yakınından geçerler. Doktorunuz, sinirlerde tahribat olmadığını garanti etmek için, sinirlerin fonksiyonlarını kontrol edecektir. Doktor aynı zamanda, parmaklara akan kanın yeterli miktarda gittiğinden ve ayak kasları içinde basınç oluşmadığından (kompartman sendromu) emin olmak isteyecektir.


Topuk Kırıklarının tedavi Edilmesi


Kırık kemiğin parçaları, yerinden dışarı kaymadıysa ameliyata gerek yoktur.

 • Ayağınızın şişmemesi için kalbinizin hizasından yukarıya kaldırılması ve kemiklerin yer değiştirmemesi için kocaman bir kompres yapılarak sarılması önemlidir.
 • Ağrı ve şişliği azaltmak için her bir veya iki saat arayla ve 20 dakika süreyle buz paketleri uygulanır.
 • Doktorunuz şişme kayboluncaya kadar, bir ile üç hafta süreyle bir atel uygulayabilir. Sonra, doktor çıkarılabilen bir atel verebilir ve esnekliğin ve hareketliliğin devamı için bazı egzersizler tarif edebilir.

Kemiğiniz tamamen iyileşinceye kadar ( 6-8 hafta ) ayağınızın üzerine ağırlık bindirmemelisiniz.

Cerrahi Tedavi
ve Sonrası

Eğer kemikler dışarı doğru yer değiştirmişse (deplese kırık), büyük bir ihtimalle ameliyata ihtiyacınız olacaktır. Kemiğin iyileşmesi için kemik grefti kullanılabilir. Kemikleri yerinde tutmak için metal bir plak ve küçük vidalar kullanılır. Ameliyat yeri bandajlanacak ve iyileşinceye kadar bir atel uygulanacaktır. Daha sonra, ayak bileği için egzersizlerine başlayabilmeniz için, çıkarılabilir atel kullanmaya başlayacaksınız. Aşağı yukarı ameliyattan 10 hafta sonrasına kadar ayağınızın üzerine yük bindirmemeniz gerekmektedir. Yürümeye başladığınızda özel bir bastona ve özel botlar giymeye ihtiyacınız olabilir. Tam olarak iyileşme, yaralanmadan sonra bir senenizi alabilmektedir. Yaptığınız işin tipine bağlı olarak, aynı tip işe geri dönemeyebilirsiniz. İyileşmeniz düzgün olsa bile, topuğunuz, topuk kemiğini kırmak için gereken gücün miktarından dolayı topuğunuz hiçbir zaman yaralanmadan önceki durumuyla aynı olmayabilir. Topuğunuzdaki sertlik devam edebilir, bunun için topuğu kaldıran bir topuk yükseltici kullanabilirsiniz veya ayak parmakları için ekstra derin bir bölümü olan kup  gibi özel ayakkabılara ihtiyacınız olabilir.

 
PDF Yazdır e-Posta

AYAK BİLEĞİNDEKİ OSTEOARTRİT

Osteoartritler, yaşlandıkça, sıklıkla, "hızla ilerleyen aşınma" diye tabir ettiğimiz kireçlenmelerdir. Yaş ilerledikçe, kemiklerin sonundaki kıkırdak (kartilaj doku) aşınır ve yıpranır. Bu durum eklemde inflamasyon, şişme ve ağrı ile sonuçlanır. Eklem hasarı doğru dürüst tedavi edilse bile, ileride osteoartritin gelişmesine neden olabilir. Bu hasar sıklıkla travmatik artritlerle neticelenir. Şiddetli bir burkma, ligament ayrılması veya kırık kemik sonucu aylar ya da yıllar sonra artrit ortaya çıkabilir.


Belirtiler

Ayak bileğinde ağrı veya hassasiyet,

Ayak bileğinde sertlik ve hareket kısıtlanması

Bunların yanı sıra yürümede güçlük olabilir.

Ayak ve Ayak Bileği Artritlerinin Teşhisi


Teşhis için iyi bir hasta hikayesi önemlidir. Bunun için ağrınızın ne zamandan beri olduğu nasıl oluştuğu hakkında doktorunuzu iyi bilgilendiriniz. Bunun dışında doktorunuz, yürüyüş analizi yaparak bacağınızdaki ve ayağınızdaki kemiklerin, yürürken yukarı doğru nasıl çizgi çizdiği, uzun adımlarınızın ölçüsünün ne kadar olduğu, ayak bileğinizin ve ayağınızın gücünü ölçüsü hakkında bilgi edinir. Bazı tetkiklere de ihtiyacınız olabilir.
Röntgen; kemikler arasındaki mesafelenmeyi veya kemiklerin kendisinin biçimlerini gösterebilir. Bunun yanı sıra, bilgisayarlı tomografi(CT) taraması, Manyetik rezonans
görüntüleme (MRI), durumun değerlendirmesinde kullanılabilir.

Ayakbileği Osteortrit Tedavisi

 • Ağrı kesiciler ve şişliği azaltmak için antiinflamatuar ilaçlar alma,
 • Koruyucu tabanlık desteği,
 • Kalın tabanlı ayakkabının dışına yerleştirilen kavisli tabanlıklı ayakkabı gibi geleneksel ayakkabılar,
 • AFO  bir başka deyişle "ayak bileği-ayak" ortezi kullanma,
 • Destek kullanma veya baston kullanma,
 • Fizik tedavi ve egzersiz,
 • Uygun diyet programıyla kilo kontrolü,
 • Eklem içine yapılan steroid enjeksiyonları yapılabilecek tedaviler arasındadır.

Eğer artritiniz yukarıdaki tedavilere yanıt vermiyorsa, cerrahi seçimler kullanılabilir. Sizin için en iyi cerrahi tipi, mevcut artritinizin tipine, eklemlerinizdeki hastalığın tipine ve konumuna bağlıdır. Bazen, birden daha fazla tipte ameliyata ihtiyaç olabilecektir. Ayak ve ayak bileği artritleri için aşağıdaki ameliyatlar uygulanabilmektedir:

 • Artroskopik Debridman: Artroskobik cerrahi artritlerin erken safhalarında yardım edebilir. Küçük bir merceği, minyatür bir kamerası ve ışıklandırma sistemi olan artroskop (kalem büyüklüğünde bir alet) eklemin içine sokulur. Bu alet eklemin üç boyutlu görüntüsünü cerrahın eklemin içini direk olarak görmesine ve problemi tanımasına imkan tanıyan, bir televizyon monitörüne yansıtır. Küçücük sondalar, forsepsler,bıçaklar ve tıraş makineleri, bilahare eklem sahasındaki yabancı doku ve gelişen oluşumların (kemik çıkıntıları) çıkarılarak temizlenmesi için kullanılabilir.
 • Eklemin Dondurulması = Artrodez veya füzyon ameliyatı: Bu ameliyat, eklemden kemiği tamamen ayırmak ve beraberinde kemikleri kaynak yaparak birleştirmektir. Kemikler iyileşinceye kadar, kemikleri birlikte tutmak için, kemiğin içinden geçirilen iğneler, plaklar, vidalar veya çubuklar kullanılır. Bazen kemik greftine (kemik aşısı, yaması) gereksinim olabilir. Doktorunuz kalçanızdan veya alt bacak kemiğinizden alınmış kendi kemik parçanızı greft olarak kullanabilir. Bu ameliyat, normalde oldukça başarılıdır. Hastaların çok ufak bir yüzdesinde, yara iyileşmesi sorunu vardır. Bu yan etkinin nedeni; destekleme ve ekleme cerrahisi işlemleridir.
 • Artroplasti veya eklem değiştirme: Ender vakalarda doktorunuz ayak bileği eklemi içine protez yerleştirmeyi tavsiye edebilir.Protez gevşediğinde veya başarısızlıkla sonuçlandığında, ilave bir ameliyata ihtiyaç olabilir.

Sonuçlar ve Rehabilitasyon

Ayağınız alçıya alınabilir ve geçirmiş olduğunuz ameliyatın tipine göre koltuk değnekleri, yürüteç veya tekerlekli sandalye kullanabilirsiniz. Ameliyattan sonra, bir süre için, aktivitelerinizi kısıtlamak zorunda kalabilirsiniz. Başlangıçta, ayak ve ayak bileği ameliyatı oldukça ağrılı olabilir, bu nedenle; hem hastanede hem de evinize gittiğinizde size ağrı kesiciler verilecektir.Ayağınızı, şişlik olmaması için kalbinizin üzerindeki bir seviyede yüksekte tutmanız; ilk hafta veya daha fazlası için çok önemli olacaktır.


Dört veya altıncı ayın sonuna kadar, ayağınızın üzerine hiçbir ağırlık yüklememelisiniz.Ttam olarak iyileşmeniz, 4-9 ayınızı alır. Ayağınızdaki gücü ve hareket sahasını yeniden kazanmanız için, bir fizik tedavi programına katılmaya da ihtiyacınız olabilir. Çoğunlukla, üç ila dört ay içersinde, günlük aktivitelerinize geri dönebilmenize karşın özel ayakkabılar ve destekler kullanmanız gerekebilir. Vakaların geniş bir çoğunluğunda ameliyat, ağrınızda rahatlama ve günlük aktivitelerinizde kolaylık sağlar.

 
Sayfa 1 / 4
Adult izle porno